استاندارد شرکت

   • جامدات زیستی تصفیه خانه های فاضلاب شهری

    جامدات زیستی تصفیه خانه های فاضلاب شهری

   • جامدات زیستی تصفیه خانه های فاضلاب شهری

   جامدات زیستی تصفیه خانه های فاضلاب شهری

   سازمان ملی استاندارد ایران، سال 1400

   دانلود
   • ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آبهاي برگشتي و پسابها

    ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آبهاي برگشتي و پسابها

   • ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آبهاي برگشتي و پسابها

   ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آبهاي برگشتي و پسابها

   معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

   دانلود
   • آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

    آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

   • آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

   آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

   وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت روابط کار، اداره کل بازرسی کار

   دانلود
   • استاندارد خروجی فاضلاب

    استاندارد خروجی فاضلاب

   • استاندارد خروجی فاضلاب

   استاندارد خروجی فاضلاب

   سازمان حفاظت محیط زیست

   دانلود
   • پیش نویس راهنمای شبکه های فاضلاب ساده شده

    پیش نویس راهنمای شبکه های فاضلاب ساده شده

   • پیش نویس راهنمای شبکه های فاضلاب ساده شده

   پیش نویس راهنمای شبکه های فاضلاب ساده شده

   وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفا، 1398

   دانلود
   • استفاده از پساب های شهری برای مصارف مختلف

    استفاده از پساب های شهری برای مصارف مختلف

   • استفاده از پساب های شهری برای مصارف مختلف

   استفاده از پساب های شهری برای مصارف مختلف

   سازمان ملی استاندارد ایران

   دانلود
گروه مهندسی پیج آب

مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب،هوا و خاک

گروه مهندسی پیج آب

تصفیه پیشرفته تصفیه خانه های فاضلاب جهت باز چرخانی و استفاده مجدد

گروه مهندسی پیج آب

انجام دادن مهندسی مجدد و ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به شرکت گروه مهندسی پیچ آب می باشد

Copyright 2017.Designed by : Novin Sama Company

طراحی و اجرا : دهقانی


Mobile : 09156510992
Telegram : @mrdehghani.mahdi
Email : Mrdehghani.Mahdi@gmail.com
طراحی و اجرای پروژه های واکنش گرای تحت وب