کتاب انگلیسی شرکت

   • Wastewater Treatment Molecular Tools, Techniques, and Applications

    Wastewater Treatment Molecular Tools, Techniques, and Applications

   Wastewater Treatment Molecular Tools, Techniques, and Applications

   Maulin P. Shah, 2022

   دانلود
   • Emerging Pollutant Treatment in Wastewater

    Emerging Pollutant Treatment in Wastewater

   Emerging Pollutant Treatment in Wastewater

   S.K. Nataraj, 2022

   دانلود
   • Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment

    Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment

   Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment

   John Bratby, 2016

   دانلود
   • WASTEWATER MICROBIOLOGY

    WASTEWATER MICROBIOLOGY

   WASTEWATER MICROBIOLOGY

   GABRIEL BITTON,2011

   دانلود
   • Wastewater Treatment Concepts and Practices

    Wastewater Treatment Concepts and Practices

   Wastewater Treatment Concepts and Practices

   Francis J. Hopcroft, 2015

   دانلود
   • Wastewater Treatment for Pollution Control and Reuse

    Wastewater Treatment for Pollution Control and Reuse

   Wastewater Treatment for Pollution Control and Reuse

   Soli J Arceivala, Shyam R Asolekar, 2009

   دانلود
گروه مهندسی پیج آب

مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب،هوا و خاک

گروه مهندسی پیج آب

تصفیه پیشرفته تصفیه خانه های فاضلاب جهت باز چرخانی و استفاده مجدد

گروه مهندسی پیج آب

انجام دادن مهندسی مجدد و ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به شرکت گروه مهندسی پیچ آب می باشد

Copyright 2017.Designed by : Novin Sama Company

طراحی و اجرا : دهقانی


Mobile : 09156510992
Telegram : @mrdehghani.mahdi
Email : Mrdehghani.Mahdi@gmail.com
طراحی و اجرای پروژه های واکنش گرای تحت وب